Publicerad 17 mars 2023

Brukarundersökning till placerade barn och unga

Brukarundersökningen riktar sig till placerade barn och unga i familjehem, stödboende och HVB.

Anmälan till årets undersökningar är öppen

Kommuner och verksamheter anmäler sig via anmälningsportal på Enkätfabrikens webbplats. OBS portalen är lösenordsskyddad. För att få tillgång till lösenordet, kontakta Enkätfabriken via support@enkatfabriken.se

Anmälan till brukarundersökningar 2023, Enkätfabriken

Viktiga datum

 • 16 mars: anmälningsportalen för kommuner öppnar
 • 13 april: anmälningsportalen för privata aktörer öppnar
 • 5 maj: sista dag att beställa tilläggsfrågor
 • 1 juni: sista dag att anmäla deltagande i undersökningarna och beställa vissa tilläggstjänster
 • 1 september: undersökningen öppnar
 • 31 oktober: undersökningen stänger
 • 16 november: resultatet finns tillgängligt i Enkätfabrikens resultatportal
 • 7 december: resultaten publiceras i Kolada

Stöd för genomförande

Här kommer du inom kort att hitta en PDF med vägledning i hur brukarundersökningen till placerade barn och unga kan planeras, genomföras och användas.

Manualer, pappersenkäter för nedladdning samt instruktionsfilmer, Enkätfabriken

Ta del av resultatet i sin helhet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada. Resultatet från undersökningen som gjordes 2020 finns inte i Kolada, eftersom det var en pilot och relativt få kommuner deltog.

Kolada (nytt fönster)

Resultat från tidigare undersökningar

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Mikael Mattsson Flink
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.