Publicerad 7 maj 2024

Brukarundersökning till placerade barn och unga

Brukarundersökningen riktar sig till barn och unga som fyllt 13 år, men ännu inte 21 år, och som är placerade i ett annat hem än det egna.

Uppstart av 2024 års undersökningar

Anmälan till 2024 års brukarundersökningar öppnar den 25 mars 2024.

Den 25 mars och den 2 april håller SKR kostnadsfria uppstartsmöten för att berätta om undersökningstjänsten vi använder och vad ni själva behöver göra inför, under och efter genomförandet av undersökningarna. Det kommer också att finnas utrymme för frågor.

Anmälan för socialtjänsten till uppstartsmöte nationella brukarundersökningar 2024

Den 8 april hålls ett kostnadsfritt uppstartsmöte för privata aktörer som vill delta i årets brukarundersökningar.

Anmälan för privata aktörer till uppstartsmöte nationella brukarundersökningar 2024

Undersökningstjänst tillhandahålls av Origo Group.

SKR:s nationella brukarundersökningar - information/anmälan, Origo Group

2023 års resultat

  • Brukarundersökningen för placerade unga har genomförts för fjärde gången. 46 kommuner och 9 privata aktörer ingår i årets undersökning. Svarsfrekvensen är 49 procent, vilket är en ökning från 2022 då den var 41 procent. Totalt svarade 929 ungdomar på någon av enkäterna. Flest svar finns från unga som bor i familjehem, vilket utgör cirka hälften av alla svar.
  • Resultaten är överlag positiva men det finns skillnader mellan de olika boendeformerna och skillnader mellan kön.
  • Pojkar svarar mer positivt än flickor på flera frågor. Den fråga som har den största skillnaden mellan kön totalt sett är frågan om de får det stöd de behöver för att må bra.
  • Resultaten för pojkar som bor i stödboende är mer positiva på flera frågor. Exempelvis så svarar majoriteten att de ofta får det stöd de behöver för att må bra och att de ofta får vara med och bestämma om saker som är viktiga för dem. Pojkar i HVB svarar däremot minst positivt på frågan om de får vara med och bestämma om saker som är viktiga för dem.
  • Flickor i HVB är en grupp som svarar mindre positivt på flera frågor. På frågan om man trivs i sitt boende så svarar 11 procent att de trivs mycket dåligt, vilket är det lägsta resultatet totalt sett.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.