Publicerad 15 oktober 2021

Placerade barn och unga

Idag finns tre olika placeringsformer; familjehem, stödboende och hem för vård eller boende (HVB).

De flesta placeringar sker med samtycke från vårdnadshavare eller god man men en del görs även med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Placerade barn har ofta både sämre hälsa och skolresultat än andra barn och socialtjänsten behöver samverka med hälso- och sjukvård samt skola för att barnets behov ska tillgodoses på bästa sätt.

År 2020 fick drygt 27 000 barn och unga någon gång under året en heldygnsinsats. Majoriteten var över 15 år, varav de flesta var pojkar. Den vanligaste placeringsformen var familjehem. Socialstyrelsen publicerar årligen uppdaterad statistik på området.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset