Publicerad 25 april 2024

Socialtjänst, brukarundersökningar

Sveriges Kommuner och Regioner stöttar sedan 2015 kommuner och privata utförare att arbeta med brukarundersökningar inom flera verksamhetsområden så att socialtjänstens stöd och insatser bättre kan ta tillvara och stärka förmågor och skapa värde i människors liv.

I en kunskapsbaserad socialtjänst är upplevelser och åsikter från de som tar del av olika stödinsatser en viktig kunskapskälla för systematisk uppföljning och utveckling.

Anmälan till 2024 års undersökningar

  • 25 mars: Anmälan öppnar
  • 13 maj: Sista dag att beställa nya tilläggsfrågor
  • 3 juni: Sista dag att anmäla deltagande i undersökningarna och beställa vissa tilläggstjänster.

Undersökningarna genomförs under perioden 2 september – 1 november 2024.

Alla undersökningar genomförs med en gemensam undersökningstjänst, som från i år tillhandahålls av Origo Group. Privata aktörer är välkomna att delta i undersökningarna som omfattar utförarverksamheter.

SKR:s nationella brukarundersökningar - information/anmälan, Origo Group

Brukarundersökningar 2024 samt tidigare resultat

I år samordnar SKR fem undersökningar – två om myndighetskontakten och tre för utförarverksamheter. Mer information om brukarundersökningarna finns på webbsidorna för respektive undersökning. Där kan du också ta del av det sammanfattade resultatet från tidigare år.

Brukarundersökning, öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård

Brukarundersökning, utförarverksamheter inom funktionshinderområdet

Brukarundersökning, myndighetskontakten inom funktionshinderområdet

Brukarundersökning, myndighetskontakten inom individ- och familjeomsorg

Brukarundersökning för placerade barn och unga

Fördelar med att delta i nationella brukarundersökningar

Videon innehåller infografik som beskriver varför brukarundersökningar är viktiga för en kunskapsbaserad socialtjänst, nyttan med SKR:s nationella undersökningstjänst samt resultat från tidigare år.

Fem av sex kommuner har deltagit i någon av SKR:s brukarundersökningar de senaste tre åren, och vi välkomnar fler. Fördelar med att delta i nationella brukarundersökningar, jämfört med att göra egna lokala, är att kunna jämföra sig med andra för att se hur era verksamheter ligger till.

I SKR:s nationella brukarundersökningar ingår olika stöd för att underlätta genomförandet, bland annat uppstartsmöten, resultatseminarier och informationsmaterial.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Åsa Dyckner
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.