Publicerad 10 april 2024

Insatsområde inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för IBD är framtaget och ett nationellt vårdprogram ska tas fram. Målet är tidig diagnos, tidig behandling och minskad risk för framtida komplikationer. Vårdförloppet ska även göra patienten mer delaktig i sin behandling.

Information om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp IBD

Uppdrag

 • Analysera vårdkvalitet och praxis nationellt och internationellt, genom att använda befintliga vårddata i regionernas system och ta fram underlag som kan belysa eventuella skillnader. Analysera hur vårddata ska registreras för att möjliggöra regionala jämförelser.
 • Identifiera mätbara variabler för vårdkvalitet genom att utveckla indikatorer och ta fram målnivå, baserat på nationellt kvalitetsregister SWIBREG.
 • Utveckla befintliga vårdprogram till ett nationellt vårdprogram med beskrivningar av standardiserade vårdprocesser och vårdförlopp.
 • Ta fram förslag på kompetensutveckling och teamutbildning för specialistläkare, sjuksköterskor, dietister med flera.
 • Identifiera kunskapsluckor och behov av forskning samt beskriva nya framtida potentiella behandlingsalternativ.
 • Göra en plan för nationell förankring och implementering av vårdprogrammet samt fullständig täckningsgrad av SWIBREG.
 • Göra en uppskattning av resursåtgång vid implementering av vårdprogrammet både ur ett sjukvårds- och hälsoekonomiskt perspektiv, till exempel behov av endoskopi och radiologi, slutenvård, kirurgi, läkemedelskostnader och sjukskrivningstal.

Aktuellt

Ett vårdförlopp för IBD är framtaget.

Vårdförlopp IBD

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Maria Dahlström Roos, regionutvecklare, koncernstab strategisk hälso- och sjukvårdsutveckling, Västra sjukvårdsregionen

maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

Ordförande

Jonas Halfvarson, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Arvid Hamrin, specialistläkare gastroenterologi, Norra sjukvårdsregionen
 • Olof Grip, specialistläkare gastroenterologi, Södra sjukvårdsregionen
 • Carolina Nordenvall, specialistläkare kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Jonas Bengtsson, specialistläkare kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Alexandra Vulcan, dietist, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Katarina Pihl Lesnovska, sjuksköterska, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Pernilla Stenström, specialistläkare barnkirurgi, Södra sjukvårdsregionen
 • Ulrika Fagerberg, specialistläkare barnmedicin, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Lennart Blomqvist, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Niklas Tiedje, patientföreträdare
 • Ragna Wivast, patientföreträdare