Publicerad 17 juni 2024

Insatsområde barnhälsovård

Barnhälsovården i Sverige ska kunna erbjuda barn i ålder 0-6 år och deras vårdnadshavare en god och jämlik barnhälsovård oavsett var i landet de bor.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • Arbeta med implementering av det nationella barnhälsovårdsprogrammet.
 • Arbeta för ökad användning av barnhälsovårdens nationella kvalitetsregister.
 • Ta fram indikatorer för riktade insatser och besök.
 • Samverka med Socialstyrelsen i förstudien för ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga och regeringsuppdraget att stärka förutsättningarna för god och jämlik hälsa bland barn, i synnerhet från socioekonomiskt utsatta områden.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Martina Larsson, utvecklingsledare kommunalutveckling Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

martina.s.larsson@rjl.se

Ordförande

Maria Jansson, överläkare barnhälsovård, Centrala barnhälsovårdsenheten, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Annie Ahlinder, logoped, Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård i Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Anette Sjöstedt, överläkare barnhälsovård, BHV-enheten Region Västernorrland, Norra sjukvårdsregionen
 • Anna Fäldt, logoped, Svenska barnhälsoregistret (BHVQ), BHV-enheten Region Uppsala, sjukvårdsregion Mellansverige
 • Jessica Roos, specialistsjuksköterska barnhälsovård, barnhälsovårdssamordnare, BHV-enheten Region Västmanland, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anna Sarkadi, specialistläkare socialmedicin, Centrala BHV-enheten Region Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Malin Bergström, psykolog barnhälsovård, Centrala BHV-enheten Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anna Kempe, Barndietist, Centrala BHV-enheten Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Åsa Westergren, barnmorska, verksamhetschef, Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF), BHV-enheten Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Kathy Falkenstein-Hagander, överläkare barnhälsovård, Centrala BHV-enheten Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Linda Håkansson, distriktssköterska, barnhälsovårdssamordnare, Södra sjukvårdsregionen
 • Helena Nyström, distriktssköterska, specialistsjuksköterska barnhälsovård, samordnare barnhälsovård Region Kronoberg, Södra sjukvårdsregionen