Publicerad 17 april 2023

Insatsområde kunskapsstöd primärvård

En arbetsgrupp ska bevaka och säkerställa primärvårdsperspektivet i kunskapsstöd som tas fram inom systemet för kunskapsstyrning, i samarbete med de nationella programområdena.

Uppdrag

  • Identifiera kunskapsluckor och behov av forskning kring primärvårdens roll i vårdkedjan, samt övergångar inom vårdkedjan.
  • Identifiera behov av kunskapsstöd riktade till primärvården eller för omhändertagande av primärvårdens patientgrupper.
  • Bistå i prioritering vid produktion av kunskapsstöd i samråd med nationella programområden.
  • Vara samlad allmänmedicinsk resurs för programområdenas respektive arbetsgrupper för kunskapsstöd i deras arbete med förvaltning och revidering av primärvårdsrekommendationer, samt deras produktion av övriga kunskapsstöd.
  • Vara förankringsinstans inför remiss för kunskapsstöd i de fall kunskapsstödet och dess innehåll har primärvården som målgrupp.
  • Vid behov hjälpa till med synpunktshantering efter nationell remiss.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Vakant

Ordförande

Johanna Cederholm, specialistläkare allmänmedicin, koordinator vid AKO Skåne (Allmänläkarkonsult Skåne), Dalby vårdcentral, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Linda Beckert, specialistläkare allmänmedicin, kompetensenheten Bergnäsets Hälsocentral, Luleå, Norra sjukvårdsregionen
  • Ove Oksvold, specialistläkare allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen, Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Gudrun Greim, specialistläkare allmänmedicin, Närhälsan Online & Digital vård, Borås, Västra sjukvårdsregionen
  • Malene Rod Brokholm, fysioterapeut, Närhälsan rehabmottagningen, Mariestad, Västra sjukvårdsregionen