Publicerad 30 mars 2023

Chefstöd jämställdhet

Kommuner och regioner verkar nära invånarnas vardagsliv och är centrala i utvecklingen av ett jämställt samhälle. Som chef i en kommun eller region spelar du en viktig roll i detta arbete.

De här sidorna har som syfte att ge dig stöd på vägen i arbetet med jämställdhet. Här hittar du relevant material, från teoretisk kunskapspåfyllnad till lärande exempel.

Det finns även ett urval av filmer om jämställdhetsintegrering samt lärande exempel från kommuner.

Jämställda och jämlika välfärdstjänster

Vägledning för jämställdhetsintegrering

Vägledningen visar i tio moment vad som krävs för att jämställdhetsintegrera en organisation, samt vilka roller politiker, chefer, strateger och andra nyckelpersoner har i arbetet.

Vägledning jämställdhetsintegrering

Fakta om jämställdhet

Snabb introduktion till jämställdhetsutmaningar inom olika verksamhetsområden.

Faktablad om jämställdhet

Stöd vid behov av beslutsunderlag

För chefer som ska stödja tjänstepersoner i framtagande av beslutsunderlag.

Jämställdhetsintegrering av beslutsunderlag (PDF) Pdf, 147 kB.

Stöd vid offentliga inköp

För chefer som är involverade i offentliga inköp. Visar hur organisationer kan ställa jämställdhetskrav i upphandlingen, på leverantörer, på varor, tjänster och byggentreprenader.

Upphandling för jämställdhet

Stöd vid jämställdhetsanalyser

Statistik nyckeltal inom jämställdhet

Ett urval av lokala och regionala jämställdhetsnyckeltal som presenteras i databasen Kolada. Här kan du se din kommun eller regions nuläge, trend över tid samt göra jämförelser med andra.

Jämföraren - Kolada

Analys och övergripande styrning

Stöd för analys och övergripande styrning med könsuppdelade nyckeltal.

Att styra med könsuppdelade nyckeltal

Handledning jämställdhetsanalyser

Handledning som ger stöd för jämställdhetsanalyser på olika nivåer och i olika verksamheter:

Handledning i jämställdhetsanalys

Samordning av flera horisontella sakområdenoch Agenda 2030

Är du chef och har ansvar för flera horisontella sakområden som jämställdhet, folkhälsa, mänskliga rättigheter, barnkonventionen och Agenda 2030, finns en risk att det uppstår konkurrens mellan olika områden.

Stöd för samordning

Det hänger ihop - en film om hur jämställdhet, folkhälsa, mänskliga rättigheter och barnets rättigheter hänger samman. Längd cirka 3 minuter.

Ojämställt inom hälsa och sjukvård

Till chefer inom hälso - och sjukvården. En sammanfattning av SKR:s kunskapsöversikt (O)jämställdhet i hälsa och vård.

(O)jämställdhet i hälsa och vård

Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld – stöd för vården

Ett stödmaterial för hur arbetsgivare kan stödja medarbetare som är utsatta för våld i nära relationer att få rätt hjälp.

Våld i nära relation – stöd för dig som chef | SKR

Kvinnors hälsa och förlossningsvård

Ingångssida till arbetet med kvinnors hälsa och förlossningsvård.

Kvinnors hälsa | SKR

Arbetsgivarfrågor

Jämställd arbetsgivarpolitik

SKR:s niopunktsprogram för en jämställd arbetsgivarpolitik. Kopplat till varje punkt finns praktiska verktyg och metoder för att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män.

En jämställd arbetsgivarpolitik 2023

Regelverk sexuella trakasserier

En skrift som tydliggör skillnader och likheter mellan arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen samt vilket ansvar arbetsgivaren har utifrån de båda regelverken. Skriftens huvudfokus avser kränkningar och trakasserier som sker i verksamheten mellan arbetstagare eller kollegor.

Sexuella trakasserier

Våld i nära relationer - arbetsgivarens stöd

Ett stödmaterial för hur arbetsgivare kan stödja medarbetare som är utsatta för våld i nära relationer att få rätt hjälp.

Våld i nära relation – stöd för dig som chef

Chefsrollen

Arbetsplatsen kan vara ett tryggt stöd för den som är utsatt för våld i nära relation. Som chef kan du bidra till ett förtroendefullt arbetsklimat där dina medarbetare kan prata om utsatthet och få stöd i sin situation.

Din roll som chef

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.