Publicerad 30 juni 2023

Folkhälsa – jämlik hälsa

Kommuner och regioner ansvarar för merparten av de välfärdstjänster som har betydelse för befolkningens hälsa genom livet. SKR stödjer medlemmarnas hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

God hälsa och välbefinnande är en förutsättning för att klara skolan, arbeta, leva självständigt och bidra till samhällets utveckling. Hälsoläget och förutsättningarna för att må bra är dock ojämlikt fördelad i befolkningen. Och hälsoskillnaderna ökar.

Rätten till hälsa är en grundläggande del av våra mänskliga rättigheter. Folkhälsoarbete handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

På SKR:s sidor om folkhälsa finns bland annat information om:

  • Vägledning för strategiskt folkhälsoarbete
  • Stöd för att följa upp och analysera folkhälsan i din kommun eller region
  • SKR:s nätverk och mötesplatser för kommuner, regioner och andra samhällsaktörer

SKR:s stöd till folkhälsoarbetet

Hälsa som strategi för att klara välfärden

Kommuner och regioner står inför stora demografiska utmaningar. Vi lever längre och barnkullarna ökar. Behovet av välfärdstjänster ökar stort. Samtidigt minskar den arbetande delen av befolkningen, och därtill möjliga skatteintäkter. Därför är arbetet för en mer jämlik hälsa inte bara en ekonomiskt nödvändighet, utan också ett strategiskt val för att klara framtidens välfärd, bemanning och finansiering. Välfärden är beroende av att medborgarna har goda förutsättningar att må bra och är vid god hälsa högt upp i åldrarna.

SKR:s arbete med strategi för hälsa

Informationsansvarig

  • Hanna Lind
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.