Publicerad 24 januari 2023

Jämställdhet

Som politisk arena, arbetsgivare och välfärdsleverantörer har kommuner och regioner en viktig roll för jämställdhet. På de här sidorna kan du läsa om hur SKR arbetar för att stödja jämställdhetsintegrering och annat jämställdhetsarbete.

Uppdrag jämställdhetsintegrering

SKR har i uppdrag av sina medlemmar att stödja jämställdhetsintegrering i kommuner och regioner. Det är en strategi för att nå jämställdhetsmål genom att beakta ett jämställdhetsperspektiv inom ordinarie verksamhet och system för ledning och styrning, istället för att driva separata jämställdhetsprojekt.

Stödet sker bland annat genom satsningen på Modellkommuner/Modellregioner, där deltagarna genom systematiska jämförelser utvecklar sin jämställdhetsintegrering. Under 2021-2023 drivs satsningen med stöd av regeringen.

Tillsammans med medlemmarna utvecklar SKR metoder och verktyg för att integrera jämställdhet i styrning, ledning och uppföljning. Genom skrifter, filmer, faktablad och lärande exempel bidrar SKR till ökad medvetenhet och kunskap om jämställdhetsutmaningar och strategier för förändring.

CEMR-deklarationen

SKR står bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) och rekommenderar kommuner och regioner att underteckna den. Deklarationen innebär ett politiskt åtagande att verka för jämställdhet inom rollerna som politiskt organ, arbetsgivare och leverantör av välfärdstjänster.

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män

Aktuellt

Evenemang

Lärande exempel

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.