Publicerad 22 augusti 2023

Män och jämställdhet

SKR har tagit fram filmer och skrifter som kan hjälpa politiker, chefer och strateger att hitta strategier för att förändra mansnormer som är ett hinder för jämställdhetsarbetet.

Begränsande och skadliga normer för manlighet drabbar både kvinnor och män och orsakar stora kostnader för samhället. Att involvera pojkar och män och att förändra normer för maskulinitet är en viktig del i jämställdhetsarbetet, men det kan också bidra till högre kvalitet i offentliga verksamheter.

SKR har tagit fram skrifter, filmer och annat material kring jämställdhet inom flera områden:

Jämställd skola

Pojkar som grupp har lägre betyg än flickor och det är fler pojkar än flickor som inte når målen i alla ämnen.

Jämställd skola

Män och psykisk hälsa

Normer för manlighet bidrar till pojkars och mäns psykiska ohälsa och begränsar deras benägenhet att söka hjälp och vård i tid. Samma normer påverkar hur män blir bemötta inom vården.

Mäns psykiska hälsa

Jämställt föräldraskap

Ett jämställt föräldraskap gynnar barns hälsa, utveckling och välbefinnande. Det är också viktigt för föräldrarnas relation till barnet och varandra. Kommuner och landsting kan bidra till mäns ökade ansvarstagande för föräldraskapet.

Jämställt föräldraskap

Män som utövar våld

Att förändra beteendet hos våldsutövare är en viktig del i arbetet att förebygga våld. SKL har tagit fram kunskapsstöd hur kommuner och regioner kan utveckla arbetet med våldsutövande män, samtidigt som de utsattas trygghet sätts i centrum.

Våldsutövande män

Maskulinitet och jämställdhet

En femte skrift som ger en introduktion till området män och jämställdhet och arbetet med att förändra mansnormer.

Maskulinitet och jämställdhet

Filmer om män och jämställdhet

Under satsningen producerade SKR ett antal filmer om att utmana och förändra normer för manlighet inom skola, vård, omsorg och andra verksamheter. Filmerna finns samlade i videokanalen SKR Play. Sökordet är 'maskulinitet'.

Röster om manlighet – psykisk hälsa handlar om Mottagningen för unga män (MUM) i Göteborg, dit killar mellan 18 och 26 år kommer för att samtala om hur de mår och känner sig.

Informationsansvarig

  • Love Nordenmark
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.