Publicerad 11 augusti 2021

Handledning i jämställdhetsanalys

Handledning i jämställdhetsanalys är ett stöd i uppföljningen för kommuner och regioner som vill fördela sina resurser jämställt och ge likvärdig service till flickor och pojkar, kvinnor och män.

Handledningen ger stöd för jämställdhetsanalyser på olika nivåer och i olika verksamheter, som ett led i övergripande uppföljning, i det löpande kvalitetsarbetet eller för genomlysning av specifika verksamheter. Målgrupp för stödet är strateger, controllers och andra som arbetar med analys och uppföljning, men även chefer och förtroendevalda.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.