Publicerad 30 mars 2023

Filmer, jämställdhet

Jämställdhet handlar om snöröjning, skolbetyg och föräldraskap, om förändringar i människors vardag. Som stöd för jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner tar SKR fram filmer med lärande exempel.

Se dem själv för att få inspiration eller visa dem på kursen, på arbetsplatsträffen eller i andra sammanhang där ni lyfter jämställdhetsfrågor. Filmerna finns i videokanalen SKR Play, sökord 'jämställdhet'.

Här följer några exempel på filmer.

Jämställdhetsintegrering – så funkar det

Att ha med ett jämställdhetsperspektiv i alla led av planering, beslutsfattande, genomförande och uppföljning – det är jämställdhetsintegrering. Hållbar jämställdhet i praktiken är en animerad film som visar hur jämställdhetsintegrering av styrning och ledning hänger ihop med konkreta verksamhetsförbättringar.

Det finns fler filmer på SKR Play som handlar om jämställdhetsintegrering. Sök på #jämställdhetsintegrering.

Jämställd verksamhet är bättre verksamhet

Strategin jämställdhetsintegrering syftar till att ge kvinnor och män, flickor och pojkar en likvärdig service och en jämställd fördelning av våra gemensamma resurser.

På SKR Play finns ett antal filmer som visar hur jämställdhetsarbetet lett fram till konkreta verksamhetsförbättringar. Sök på #jämställdverksamhet.

En av filmerna handlar om hur enheten för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Örebro säkerställer att utredningen av kvinnors och mäns behov görs på samma sätt. Det har lett fram till mer jämställda insatser.

Män och jämställdhet

Jämställdhetsarbetet blir effektivare när vi utmanar skadliga och begränsande normer för maskulinitet och involverar män och pojkar i arbetet. På SKR Play finns en serie filmer som berättar om män och jämställdhet. Sök på #maskulinitet.

I filmen Killsamtal om sex och relationer berättar sexualupplysaren och samtalsledaren Marco Vega om sina möten med killar i skolan.

Hot och hat mot förtroendevalda

Förtroendevalda kvinnor möter andra typer av hot och hat än sina manliga kolleger, kopplat till sexualitet eller kön. Unga, invandrare och homosexuella är andra särskilt utsatta grupper.

SKR har producerat fem spelfilmer som bygger på autentiska berättelser från förtroendevalda som varit extra utsatta för hot och hat till exempel för att de är kvinnor. Sök på #hotochhat.

En av filmerna heter Stackars dina barn. Den berättar om hur skolpolitikern Lisa trakasseras utifrån att hon är kvinna och mamma, när hon fattat beslut om att lägga ned en skola i byn.

Informationsansvarig

  • Love Nordenmark
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.