Publicerad 8 juni 2021

Stöd till jämställdhetsintgrering

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå jämställdhetsmål. Den innebär att jämställdhet beaktas i planering, beslut, genomförande och uppföljning. På den här sidan finns information om SKR:s stöd till jämställdhetsintegrering i kommuner och regioner.

Jämställdhet som bedrivs i separata projekt kan nå utmärkta resultat, men de brukar inte bli så långlivade. För att skapa långsiktiga förbättringar behöver jämställdhet vara en del av det ordinarie arbetet - och för att bli det måste jämställdhet integreras i organisationens system för ledning, styrning och uppföljning. Det är det som jämställdhetsintegrering handlar om.

Vägledning i tio steg

Tillsammans med kommuner och regioner med lång erfarenhet av jämställdhetsarbete har SKR tagit fram en vägledning för jämställdhetsintegrering. I tio moment beskriver den vad som måste ingå i arbetet för att det ska bli framgångsrikt.

Vägledningen är ugångspunkt för satsningen Modellkommuner/Modellregioner, där deltagarna genom systematiska jämförelser och ömsesidigt lärande, utvecklar sitt arbete med jämställdhetsintgrering.

Pilot för jämställd socialtjänst

Under 2021-2023 driver SKR också ett pilotprojekt för jämställdhetsintegrering i socialtjänsen, tillsammans med två regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Syftet är att öka kommunernas förmåga att upptäcka och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset