Mänskliga rättigheter, jämlikhet

Mänskliga rättigheter (MR) förverkligas till stor del genom verksamheter i kommuner och regioner. Därför ger SKR stöd till sina medlemmar för att arbeta systematiskt med MR och jämlikhetsfrågor, såsom jämställdhet, kvinnofrid, barnets rättigheter och folkhälsa.

Innehåll

Publikationer

Lärande exempel

Läs vidare