Publicerad 8 april 2021

Stödmaterial

SKR tar fram handledningar, lärande exempel, filmer, checklistor och annat stöd för jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner.

SKR har i uppdrag av sina medlemmar att stödja jämställdhetsintegrering av styr-och ledningssystem i kommuner och regioner. Det sker på många sätt, genom kurser och utbildningar, särskilda satsningar och olika typer av metodstöd.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset