Publicerad 12 september 2019

(O)jämställdhet i hälsa och vård

Skriften sammanfattar SKL:s genusmedicinska kunskapsöversikt, (O)jämställdhet i hälsa och vård. Utifrån aktuell forskning och data beskrivs könsskillnader i hälsa, vårdkvalitet och vårdtillgång, och analyseras utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.