Publicerad: 27 maj 2020

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor.

Allmänna bestämmelser (AB)

Nu gällande avtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, AKV (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet), OFR:s förbundsområde läkare (Sveriges läkarförbund), OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet), AkademikerAlliansen samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

Allmänna bestämmelser 17 i lydelse från och med 2020-05-01 (PDF, nytt fönster)

Kommentar till Allmänna bestämmelser

Kommentarer till Allmänna bestämmelser i lydelse 2017 inkluderat ändringar som träder i kraft 2019-01-01 (PDF, nytt fönster)

Partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m.

Partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m. (PDF, öppnas i nytt fönster)

Bilagor och särskilda bestämmelser

Specialbestämmelser för läkare inom region samt för läkare vid sjukvårdsinrättningar i Gotlands kommun och inom Sobona

Specialbestämmelser för läkare innehåller bestämmelser om anställningsform, arbetstid, jour och beredskap m.m.

Specialbestämmelser för läkare (PDF, nytt fönster)

Bilaga U, särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Bilaga U innehåller särskilda bestämmelser om uppehållsanställning. Uppehållsanställning tillämpas framför allt på arbetstagare som arbetar i verksamheter som har vinter- och sommaruppehåll.

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning med Svenska Kommunalarbetareförbundet i lydelse från och med 2016-05-01, Bilaga U (PDF, nytt fönster)

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning med övriga arbetstagarorganisationer, bilaga U (PDF, nytt fönster)

Bilaga M, särskilda bestämmelser om arbetstider med mera för lärare

Bilaga M innehåller särskilda bestämmelser om anställningsform, arbetstid och ferielön m.m. för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga skolväsendet eller inom den kommunala musikskolan.

Särskilda bestämmelser om arbetstider med mera för lärare, bilaga M i lydelse från och med 2020-05-01 (PDF, nytt fönster)

Bilaga L, särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet

Bilaga L innehåller särskilda bestämmelser om ersättning m.m. i samband med lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet. Bilagan tillämpas i samband med resor och aktiviteter inom exempelvis barnomsorg, skola, fritidsverksamhet äldre- och handikappomsorg samt psykiatri och omsorgsverksamhet.

Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet med Svenska Kommunalarbetareförbundet, AKV (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet), Sveriges läkarförbund, OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård samt Akademikeralliansen, bilaga L (PDF, nytt fönster)

Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, bilaga L (PDF, nytt fönster)

Bilaga J, särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J innehåller särskilda bestämmelser om beräkning av lön och ersättningar för arbetstagare som har jourtjänstgöring på natten i verksamheter som riktar sig till personer med funktionshinder.

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal i lydelse 2017-05-01, Bilaga J (PDF, nytt fönster)

Bilaga E, särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Bilaga E innehåller särskilda bestämmelser om arbetstid och ersättning m.m för utryckningspersonal (med nattjänstgöring) inom räddningstjänsten.

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten, Bilaga E (PDF, nytt fönster)

Bilaga D, särskilda bestämmelser för anställning i personalpool

Bilaga D innehåller särskilda bestämmelser om arbetstid och ersättningar för arbetstagare med anställning i personalpool. Med anställning i personalpool avses en anställning som särskilt tillkommit för att tillgodose ett behov av vikarier och extra personal.

Särskilda bestämmelser för anställning i personalpool med Svenska Kommunalarbetareförbundet i lydelse 2016-05-01 (PDF, nytt fönster)

Särskilda bestämmelser för anställning i personalpool med övriga arbetstagarorganisationer, bilaga D (PDF, nytt fönster)

Kurser och konferenser

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!