Publicerad 22 april 2024

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Tillfällig överenskommelse om avvikelse från dygnsvila artikel 3, Direktiv 2003/88/EU, i samband med särskild övning, allmänna val och nationella folkomröstningar samt insatser för nationell och regional beredskapsfunktion

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation samt Svenska Kommunalarbetareförbundet – träffade den 17 april 2024 tillfällig överenskommelse om avvikelse från dygnsvila artikel 3, Direktiv 2003/88/EU, i samband med vissa händelser. I bifogad redogörelsetext till detta cirkulär beskrivs överenskommelsen jämte förhållande till övrig reglering inom området.

Informationsansvarig

  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.