Publicerad 28 juni 2024

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 24:06.

Huvudöverenskommelse, HÖK 24, med Svenska Kommunalarbetareförbundet

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade den 17 april 2024 Huvudöverenskommelse, HÖK 24, med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) inklusive Allmänna bestämmelser (AB 24). HÖK 24 innehåller bestämmelser om lön och allmänna anställningsvillkor.

Detta cirkulär ersätter Cirkulär 24:06. Det tidigare cirkuläret innehöll en felaktig beskrivning av förändringen av tillägget för obekväm arbetstid i Bilaga R till AB, Punkt 3 b). Detta cirkulär innehåller en revidering avseende detta som också återfinns i bilaga 2 redogörelsetext. Bilaga R till AB har också lagts till i sin helhet som bilaga 8.

I övriga delar är innehållet oförändrat jämfört med cirkulär 24:06.

Huvudöverenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, innehåll med mera. I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns ändringar och nyheter i överenskommelsen beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor.

Ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 24) beskrivs i separat cirkulär, (Cirkulär 24:08), förutom bilaga R och J som redovisas nedan, då de endast tecknas med Kommunal.

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Informationsansvarig

  • Johan Thörn
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.