Publicerad 21 december 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har träffat överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, AkademikerAlliansen, OFR Hälso- och sjukvård samt Sveriges Läkarförbund. Ändringarna i AB gäller från och med 2022-01-01.
I cirkuläret följer en kort redovisning i punktform över de ändringar som har gjorts.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.