Publicerad 28 mars 2024

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Allmänna bestämmelser (AB) 24

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har träffat överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) jämte bilagor med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, Läkare samt AkademikerAlliansen. Ändringarna i AB gäller från och med 2024-04-01. I cirkuläret följer en kort redovisning i punktform över de ändringar som har gjorts.

Informationsansvarig

  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.