Publicerad 20 september 2021

Avtalsrörelse

SKR, Sobona och Lärarnas Samverkansråd är överens om ett nytt avtal med fokus på ett stärkt lokalt samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund i syfte att möta skolans utmaningar.

Avtalet är på tre år och gäller till och med 31 mars 2024. Avtalet omfattar drygt 200 000 medarbetare.

Kompetensförsörjning i fokus i avtal med lärarna

Avtalsrörelsen 2020

Under 2020 har Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona förhandlat fram tre nya fyraåriga avtal med sina fackliga motparter.

Kommunal

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona har enats om ett fyraårigt avtal med Kommunal. Avtalet innehåller bland annat ett engångsbelopp för medarbetarnas insatser under pandemin och en satsning på yrkesutbildade.

Fakta om avtalet med Kommunal

Läkarförbundet

SKR, Sobona och Sveriges läkarförbund är överens om ett nytt fyraårigt avtal. Avtalet innehåller centralt angivna löneökningsnivåer från 2021 tillsammans med en löneöversyn från 1 april 2020.

Nytt fyraårigt avtal med Läkarförbundet

OFR Allmän Kommunal Verksamhet

SKR och Sobona är överens med OFR Allmän Kommunal Verksamhet (AKV) om ett nytt avtal på fyra år. Det fyraåriga avtalet är utan centralt angivna nivåer för löneökningar med en löneöversyn från och med 1 april 2020.

Nytt avtal med OFR Allmän Kommunal Verksamhet

Avtalsrörelsen 2019

SKL, Sobona och OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, har enats om ett nytt avtal för omkring 90 000 medarbetare i vården och omfattar främst sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor.

Avtalsperioden är tre år, från 1 april 2019 till 31 mars 2022.

Huvudöverenskommelse (HÖK) med OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård

Huvudöverenskommelse

Avtalet HÖK T med AkademikerAlliansen är ett så kallat tillsvidareavtal som löpt på sedan 2001 utan uppsägning.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Lönekollektivavtal vid sidan av HÖK

Allmänna bestämmelser

Utöver huvudöverenskommelserna ska även Allmänna bestämmelser förhandlas om med samtliga fackförbund inom kommun- och regionsektorn. Utöver ovan nämnda fackförbund inkluderar det även Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår.

Allmänna bestämmelser, AB

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Jeanette Hedberg
    Förhandlingschef

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef