Publicerad 1 juli 2024

Avtalsrörelse

SKR och Sobona förhandlade under våren om samtliga sex huvudöverenskommelser med Kommunal, Vårdförbundet, Läkarförbundet, Sveriges Lärare, Allmän Kommunal Verksamhet och AkademikerAlliansen. Avtalen gäller för omkring 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner.

Förutsättningarna inför förhandlingarna var utmanande. Kommuner och regioner har ett mycket tufft ekonomiskt läge samtidigt som bristen på arbetskraft är stor.

SKR och de sex fackliga motparterna har förhandlat fram kollektivavtal som:

  • Tar ansvar för det tuffa ekonomiska läget
  • Bidrar till att hantera bristen på arbetskraft och kompetens
  • Ökar förutsättningarna att behålla och rekrytera medarbetare
  • Förbättrar arbetsmiljön och förebygger ohälsa

Sex nya avtal klara

SKR och Sobona kom den 17 april överens med Kommunal och Sveriges Lärare om nya ettåriga avtal. SKR och Sobona tecknade den 28 mars nya ettåriga kollektivavtal med Allmän kommunal verksamhet (AKV) och Läkarförbundet, samt ett nytt avtal med AkademikerAlliansen som löper tillsvidare. SKR och Sobona kom efter nio veckors konflikt överens den 28 juni med Vårdförbundet om ett nytt avtal. Det innebär att SKR och Sobona under 2024 tecknat nya huvudöverenskommelser med samtliga fackliga organisationer inom kommuner och regioner.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

SKR och Sobona kom den 3 maj överens om ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) med Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision. Kollektivavtalet gäller för de omkring 10 500 beredskapsbrandmän inom räddningstjänsten som är anställda enbart för beredskapstjänstgöring.

RiB - Avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap

Frågor och svar om Vårdförbundets konflikt

För första gången sedan 2008 blev det konflikt i kommun- och regionsektorn. Vårdförbundet tog under våren ut omkring 70 000 anställda i övertids-, mertids- och nyanställningsblockad och strejk. Konflikten omfattade samtliga 21 regioner, fyra stora vårdbolag i Stockholm och 29 av landets större kommuner. Den 28 juni kom SKR och Sobona överens med Vårdförbundet om ett nytt avtal och strejken kunde avslutas. Nedan finns frågor och svar som togs fram när konflikten var aktuell.

Frågor och svar om Vårdförbundets konflikt

Allmänna bestämmelser

Utöver huvudöverenskommelserna ska även Allmänna bestämmelser förhandlas om med samtliga fackförbund inom kommun- och regionsektorn.

Allmänna bestämmelser, AB

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Jeanette Hedberg
    Förhandlingschef

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.