Publicerad 29 september 2022

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar

Som förtroendevald har du det yttersta ansvaret för hur kommunen eller regionen uppträder som arbetsgivare.

Några av de frågor du behöver sätta dig in i är vad arbetsgivaransvaret innebär och vilka möjligheter och skyldigheter som finns för dig som förtroendevald. Du har mandat och möjlighet att utveckla en arbetsgivarpolitik som bidrar både till en väl fungerande verksamhet och till attraktiva arbetsplatser.

Din nya roll innebär bland annat ansvar för:

  • arbetsmiljö
  • jämställdhet
  • kompetensförsörjning
  • lönepolitik
  • mångfald.

SKR som arbetsgivarorganisation

SKR är landets största arbetsgivarorganisation och tecknar centrala kollektivavtal för nästan 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner. Som arbetsgivarorganisation stöttar SKR medlemmarna i att hantera det ansvar som arbetsgivarrollen innebär.

En sammanhållen arbetsgivarpolitik

Verksamheter i kommuner och regioner bedrivs både i förvaltningsform och i andra driftsformer såsom exempelvis kommunalförbund och bolag. Oavsett driftsform är det viktigt att ha en sammanhållen arbetsgivarpolitik. För att möjliggöra detta finns Sobona, som är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. SKR och Sobona har ett nära samarbete och Sobonas föreningsstyrelse utgörs av SKR förhandlingsdelegation.

Sobona

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.