Publicerad 9 juni 2023

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändringar i PAN 20, Bilaga J och R till Allmänna bestämmelser (AB) angående dygnsvila samt förläggning av arbetstid

Sveriges Kommuner och Regioner/Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och Svenska kommunalarbetareförbundet har kommit överens om ändringar i Bilaga J och Bilaga R till Allmänna bestämmelser (AB) samt i Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare (PAN 20).

Ändringarna gäller från och med 2024-02-01.

Detta cirkulär innehåller inte någon rekommendation till beslut.

Informationsansvarig

  • Donovan Häll
    Förhandlare
  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem
    Förhandlare
  • Agnes Gradstock
    Biträdande förhandlingschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.