Publicerad 3 maj 2024

Lönebildning

SKR och Sobona tecknar centrala avtal om lön och allmänna anställningsvillkor för kommuner, regioner och kommunala bolag.

SKR arbetar aktivt på flera sätt med sina medlemmar i lönepolitiska frågor för att stärka de lokala lönebildningsprocesserna och förutsättningarna för individuell och differentierad lön.

Genom att arbeta med lönepolitiken förbättras möjligheten att använda lönen som instrument för att förändra och förbättra verksamheten, liksom möjligheten att möta medarbetarnas förväntningar på en individuell lön som sätts i samtal mellan chef och medarbetare.

Medarbetarnas löner är den största budgetposten. Bara de årliga löneökningarna är utgifter jämförbara med en mycket stor investering. Det är därför viktigt att löneavtalen ger varje arbetsgivare stort inflytande över såväl löneökningarnas storlek som fördelning bland medarbetare och yrkesgrupper. Sådana löneavtal förutsätter att varje arbetsgivare hanterar lönebildningsfrågorna på ett genomtänkt och konsekvent sätt som tar sin utgångspunkt i den egna lönepolitiken.

Det är också angeläget att arbetsgivaren finner samarbetsformer med de lokala fackliga organisationerna för ett aktivt arbete med lönepolitiska frågor. Båda parters delaktighet i diskussioner om analys och bedömningar ökar möjligheten att nå samförstånd om vad som behöver åstadkommas med lönebildningen.

För att främja det lönepolitiska arbetet finns olika stöd och underlag som utvecklats genom åren. Vissa stöd har tagits fram tillsammans med de fackliga motparterna medan andra utgör ensidigt material från SKR som arbetsgivarorganisation. Under rubrikerna här intill finns mer information och stöd för det lokala arbete som rör lönebildningsfrågorna.

Publikationer

Kurs och konferens

Tjänster

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.