Publicerad 23 januari 2023

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser § 13 angående dygnsvila samt förläggning av arbetstid

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har träffat överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt HÖK med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, AkademikerAlliansen samt OFR förbundsområde Hälso- och sjukvård.

Ändringarna i HÖK och AB gäller från och med 2023-10-01.

Informationsansvarig

  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.