Publicerad 11 januari 2022

Socialtjänst, brukarundersökningar

SKR stödjer medlemmarna att årligen genomföra brukarundersökningar. Undersökningar ger kunskap om hur brukare upplever kontakten med och stödet från socialtjänsten. Resultatet används för att utveckla verksamheten i dialog med brukare och personal.

Undersökningen genomförs inom områdena funktionshinder, individ- och familjeomsorg samt placerade barn och unga.

Under 2021 deltog 202 kommuner i minst en brukarundersökning. Resultaten i korthet för respektive undersökning redovisas på webbsidorna för respektive undersökning.

Brukarundersökning, funktionshinder

Brukarundersökning, individ- och familjeomsorg

Brukarundersökning, placerade barn och unga

Resultaten i sin helhet kan deltagande kommuner och verksamheter ta del av i enkätleverantören Enkätfabrikens resultatportal. Resultaten presenteras också öppet för alla i databasen Kolada.

Webbinarier om resultatet

I januari 2022 erbjuder SKR kostnadsfria webbinarier för att presentera nationella resultat och ge stöd för att följa upp genomförandet. Anmälan behöver göras i förväg.

Webbinarium om brukarundersökning placerade barn och unga 13 januari 2022

Webbinarium om brukarundersökning individ- och familjeomsorg 17 januari 2022

Webbinarium om brukarundersökning funktionshinderområdet 19 januari 2022

Fördelar med att delta i nationella brukarundersökningar

Videon innehåller infografik som beskriver varför brukarundersökningar är viktiga för en kunskapsbaserad socialtjänst, nyttan med SKR:s nationella undersökningstjänst samt resultat från tidigare år.

Fyra av fem kommuner har deltagit i någon av SKR:s brukarundersökningar de senaste tre åren och vi välkomnar fler. Fördelar med att delta i nationella brukarundersökningar, i jämförelse med att göra egna lokala, är att kunna jämföra sig med andra för att se hur era verksamheter ligger till. I SKR:s nationella brukarundersökningar ingår olika stöd för att underlätta genomförandet, bland annat uppstartsmöten, resultatseminarier och informationsmaterial.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mia Ledwith
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR