Publicerad 19 juni 2024

Socialtjänst, brukarundersökningar

Sveriges Kommuner och Regioner stöttar sedan 2015 kommuner och privata utförare att arbeta med brukarundersökningar inom flera verksamhetsområden så att socialtjänstens stöd och insatser bättre kan ta tillvara och stärka förmågor och skapa värde i människors liv.

I en kunskapsbaserad socialtjänst är upplevelser och åsikter från de som tar del av olika stödinsatser en viktig kunskapskälla för systematisk uppföljning och utveckling.

Anmälan till 2024 års undersökningar är öppen

Måndagen den 3 juni stänger anmälan till brukarundersökningar med tilläggstjänster. Sista dag för anmälan är 16 augusti, men då utan tilläggstjänster.

SKR:s brukarundersökningar genomförs under perioden 2 september – 1 november 2024.

Alla undersökningar genomförs med en gemensam undersökningstjänst, som från 2024 tillhandahålls av Origo Group. Privata aktörer är välkomna att delta i undersökningarna som omfattar utförarverksamheter.

SKR:s nationella brukarundersökningar - information/anmälan, Origo Group

Introduktion till nya enkätportalen

Inför att brukarundersökningarna öppnar erbjuds en digital introduktion till den nya enkätportalen för kontaktpersoner, samordnare och andra som administrerar och distribuerar enkäter i kommuner och verksamheter.

Introduktion enkätportalen tillfälle 1, den 26 augusti

Introduktion enkätportalen tillfälle 2, den 27 augusti

Digital utbildning för frågeassistenter

Genom stöd från en frågeassistent ges fler personer, som annars kanske inte hade kunnat svara, möjlighet att delta i undersökningar. Under introduktionsutbildningen går vi igenom vad rollen och uppdraget som frågeassistent innebär samt vad som är viktigt att tänka på.

Frågeassistentutbildning tillfälle 1, den 20 augusti

Frågeassistentutbildning tillfälle 2, den 21 augusti

Brukarundersökningar

SKR samordnar fem undersökningar – två om myndighetskontakten och tre för utförarverksamheter. Mer information om brukarundersökningarna finns på webbsidorna för respektive undersökning. Där kan du också ta del av vägledningar, tidplan och resultat från tidigare år.

Brukarundersökning, öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård

Brukarundersökning, utförarverksamheter inom funktionshinderområdet

Brukarundersökning, myndighetskontakten inom funktionshinderområdet

Brukarundersökning, myndighetskontakten inom individ- och familjeomsorg

Brukarundersökning för placerade barn och unga

Fördelar med att delta i nationella brukarundersökningar

Filmen innehåller infografik som beskriver varför brukarundersökningar är viktiga för utvecklingen mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst.

Fem av sex kommuner har deltagit i någon av SKR:s brukarundersökningar de senaste tre åren, och vi välkomnar fler. Fördelar med att delta i SKR:s brukarundersökningar istället för att göra egna lokala undersökningar är att kunna jämföra sig med andra kommuner och verksamheter.

SKR erbjuder olika stöd för att underlätta genomförandet, bland annat uppstartsmöten, frågeassistentutbildning, resultatseminarier och informationsmaterial.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Åsa Dyckner
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.