Publicerad 14 september 2021

Socialtjänst, brukarundersökningar

SKR stödjer medlemmarna att årligen genomföra brukarundersökningar. Undersökningar ger kunskap om hur brukare upplever kontakten med och stödet från socialtjänsten. Resultatet används för att utveckla verksamheten i dialog med brukare och personal.

Undersökningen genomförs inom områdena funktionshinder, individ- och familjeomsorg samt placerade barn och unga.

Brukarundersökning, funktionshinder

Brukarundersökning, individ- och familjeomsorg

Brukarundersökning, placerade barn och unga

Anmälan för årets brukarundersökningar är stängd. Kommuner kan ta del av information och ställa frågor på undersökningarnas arbetsytor (Projectplace och Samarbetsrum). Kontakta oss och ange vilken arbetsyta du vill bli inbjuden till, viainfo@skr.se

På Enkätfabrikens webbplats finns bland annat instruktionsfilmer för genomförandet samt demos för webbenkäter och utskicksportal. Det går också att ladda ner pappersenkäterna där.

Enkätfabriken

Fördelar med att delta i nationella brukarundersökningar

Videon innehåller infografik som beskriver varför brukarundersökningar är viktiga för en kunskapsbaserad socialtjänst, nyttan med SKR:s nationella undersökningstjänst samt resultat från tidigare år.

Fyra av fem kommuner har deltagit i någon av SKR:s brukarundersökningar de senaste tre åren och vi välkomnar fler. Fördelar med att delta i nationella brukarundersökningar, i jämförelse med att göra egna lokala, är att kunna jämföra sig med andra för att se hur era verksamheter ligger till. I SKR:s nationella brukarundersökningar ingår olika stöd för att underlätta genomförandet, bland annat uppstartsmöten, resultatseminarier och informationsmaterial.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mia Ledwith
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset