Publicerad 2 november 2022

Tidigare Öppna jämförelser företagsklimat

Öppna jämförelser företagsklimat har tidigare genomförts åren 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020.

Öppna jämförelser Företagsklimat offentliggörs i april varje år.

Här hittar du rapporter och resultat från och med 2016. Äldre rapporter finns i SKR:s publikationsarkiv.

SKR:s publikationer

År 2020

SKR publicerade för 2020 inte någon rapport med resultat från undersökningen. Resultaten presenterades i stället i tabeller tillsammans med SKR:s analys och kommentarer, nedan. Det går också att ta del av resultaten i undersökningens webbportal (kräver lösenord) och i SKR:s databas Kolada (NKI och betygsindex per myndighets- och serviceområde).

Resultat ÖJ Företagsklimat 2020, tabeller och diagram (PDF) Pdf, 551 kB.

Resultat ÖJ Företagsklimat 2020, kommenterande text (PDF) Pdf, 217 kB.

År 2019 (2019 års ärenden)

Öppna jämförelser: företagsklimat 2019, tabeller 1-16 (PDF) Pdf, 427 kB.

Öppna jämförelser: företagsklimat 2019, SKR:s kommentarer till resultaten (PDF) Pdf, 213 kB.

År 2018 (2018 års ärenden)

Öppna jämförelser: företagsklimat 2018, tabeller (PDF) Pdf, 403 kB.

SKR:s kommentarer till resultaten (PDF) Pdf, 377 kB.

År 2017 (2017 års ärenden)

Rapporten Öppna jämförelser: Företagsklimat 2017

År 2016 (2016 års ärenden)

Rapporten Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016

Informationsansvarig

  • Jan Torége
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.