Publicerad 25 april 2023

Öppna jämförelser: Företagsklimat 2022

Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag.

Rapporten visar inom vilka myndighets- och serviceområden som företagaren anser att kommunerna fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.