Publicerad 2 november 2022

Öppna jämförelser – Företagsklimat 2016

För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag.

Undersökningen har skett i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). 147 kommuner samt sju gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen detta år. Observera att året numera avser det år som mäts. Tidigare har året avsett det år som statistiken publicerats.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.