Publicerad 9 augusti 2022

Brukarundersökning, individ- och familjeomsorg (IFO)

Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg har inriktning på kontakten med socialsekreteraren inom myndighetsutövningen och omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.

Viktiga datum för undersökningen 2022

Anmälan för deltagande i årets brukarundersökningar är öppen. Anmälan sker via Enkätfabrikens anmälningsportal.

Anmälningsportal för brukarundersökningar, Enkätfabriken

  • 15 mars: Anmälningsportalen för kommuner öppnar för anmälan och beställning av tilläggstjänster.
  • 13 april: Anmälningsportalen för privata aktörer öppnar för anmälan och beställning av tilläggstjänster.
  • 6 maj: Sista dag att beställa helt nya tilläggsfrågor, det vill säga tilläggsfrågor som inte redan ställts av någon aktör tidigare år.
  • 1 juni: Sista dag för anmälan och beställning av tilläggsfrågor, översättningar och övriga användarstöd.
  • 10 augusti: Sista dag att justera antal anmälda brukare inför undersökningsstart 1 september.
  • 9 september: Sista dag att justera antal anmälda brukare inför undersökningsstart 1 oktober.

Se utförlig tidplan i vägledningen nedan.

Vägledning för brukarundersökning

I vägledningen beskrivs hur brukarundersökningen för myndighetsutövande
verksamheter inom individ- och familjeomsorgen (IFO) kan planeras, genomförs och användas.

Vägledning för brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg (PDF) Pdf, 507 kB.

Strukturerat arbete gav en fördubbling i antalet deltagare på Gotland - och ökat intresse från chefer och medarbetare

Lärande exempel: Modell för genomförande av brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg på Gotland

Region Gotland ville öka antalet deltagare i brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg, efter att ha deltagit i undersökningen sedan 2016 med varierat resultat.

Ta del av det fullständiga resultatet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet i sin helhet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Kolada

Resultat från tidigare undersökningar

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR