Publicerad 7 april 2021

Brukarundersökning IFO

I mars öppnar anmälningarna för 2021 års undersökning. Resultaten för 2020 års undersökning finns tillgängliga i webbtjänsten Kolada.

Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg har inriktning på myndighetsutövningen och omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.

2021 års undersökning

Undersökningsperioden för 2021 års undersökning är den 1 september – 31 oktober. Från den 15 mars till den 1 juni är det möjligt att anmäla deltagande i undersökningen.

Från och med 2020 genomförs undersökningarna med en ny, digital tjänst från Enkätfabriken. Förutom att underlätta deltagande och genomförande genom webbenkäter, innebär tjänsten också en möjlighet att lägga till egna, lokala frågor, översätta enkäter till ytterligare språk eller komplettera med uppläsning, bildstöd, tecken som stöd eller teckenspråk.

Resultat och uppföljning

Resultat

Resultaten från 2020 års undersökning finns i Kolada, både på kommunnivå och på enhetsnivå.

Resultat, 2020 års brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg (nytt fönster)

Sammanfattning av undersökningen och resultatet 2020 (PDF)

Workshopen "Nu har vi gjort en brukarundersökning – och sen då?!" den 19 mars är inställd.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset