Publicerad 3 februari 2020

Studie av brukar­medverkan

Vad brukarmedverkan egentligen innebär är komplicerat och forskningen är begränsad. Studiens syfte är att undersöka förutsättningar för brukarmedverkan i arbetet med ekonomiskt bistånd med utgångspunkt från handläggares och brukares erfarenheter och perspektiv.

Genomgången av forskningsläge, begrepp och resultat bidrar med kunskap i det fortsatta arbetet med att vidareutveckla brukarmedverkan. Studien är genomförd inom ramen för ett nationellt treårigt utvecklingsprojekt som SKR driver tillsammans med 27 kommuner och forskare, i syfte att bryta långvarigt biståndsmottagande och utveckla verksamhetsområdet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.