Publicerad 8 september 2023

Brukarundersökning, utförarverksamheter inom funktionshinderområdet

Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boenden, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

Årets brukarundersökning genomförs nu

Anmälan till årets brukarundersökning har nu stängt och undersökningsperioden pågår den 1 september - den 31 oktober.

Viktiga datum

  • 31 oktober: undersökningen stänger
  • 16 november: resultatet finns tillgängligt i Enkätfabrikens resultatportal
  • 7 december: resultaten publiceras i Kolada

Stöd för genomförande

Till stöd för genomförandet av undersökningen har SKR tagit fram en vägledning. I vägledningen beskrivs hur brukarundersökningen kan planeras, genomföras och användas. Den riktar sig till ansvariga för undersökningen i kommuner och privata verksamheter och innehåller både metod och konkreta tips för ett bra genomförande.

Vägledning för för brukarundersökning om utförare inom funktionshinderområdet 2023 (PDF) Pdf, 472 kB.

Du hittar också manualer och instruktionsfilmer hos Enkätfabriken.

Manualer, pappersenkäter för nedladdning samt instruktionsfilmer, Enkätfabriken

Enkätfabrikens webbplats är lösenordsskyddad. För att få tillgång till lösenordet, kontakta Enkätfabriken via support@enkatfabriken.se

Ta del av resultatet i sin helhet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Kolada (nytt fönster)

Resultat från tidigare undersökningar

Lyckat förändringsarbete i Göteborg

Lärande exempel: Daglig verksamhet i Göteborgs stad

Mot bakgrund av låga resultat i brukarundersökningen 2019 inledde Språnget Media ett utvecklingsarbete för att göra verksamheten mer attraktiv och utveckla nya sätt att arbeta kring deltagarnas kunskaper och delaktighet. Arbetet har gett resultat, och brukarundersökningarna har blivit ett fortsatt verktyg för uppföljning i förändringsarbetet.Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.