Publicerad 22 november 2022

Brukarundersökning utförarverksamheter, funktionshinderområdet

Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

Viktiga datum för brukarundersökningen 2022

Anmälan för deltagande i årets brukarundersökningar har stängt. Undersökningarna genomförs fram till den 31 oktober.

  • 1 oktober: Undersökningsstart för anmälda senast den 9 september.
  • 31 oktober: Undersökningarna stänger. Sista datum för brukarna att besvara enkäterna.
  • 15 november: Det slutgiltiga resultatet för årets undersökningar finns tillgängliga i PPT-rapporter för varje deltagande kommun och verksamhet i Enkätfabrikens resultatportal.
  • 6 december: Resultatet från årets brukarundersökningar publiceras i Kolada.
  • Januari 2023: Resultatwebbinarier hålls för 2022 års undersökningar.

Webbinarium 18 januari 2023

Välkommen till ett webbinarium där vi presenterar resultat från 2022 års brukarundersökning om utförarverksamheter inom funktionshinderområdet, följer upp genomförandet och delar erfarenheter med varandra.

Mer information samt länk till anmälan

Stöd för genomförande

I vägledningen beskrivs hur brukarundersökningen inom utförarverksamheter funktionshinderområdet kan planeras, genomföras och användas.

Vägledning för brukarundersökning inom funktionshinderområdet  (PDF) Pdf, 532 kB.

Manualer, pappersenkäter för nedladdning samt instruktionsfilmer, Enkätfabriken

Lyckat förändringsarbete i Göteborg när brukarna får vara experter och personalen vågar tänka nytt

Lärande exempel: Daglig verksamhet i Göteborgs stad

Mot bakgrund av låga resultat i brukarundersökningen 2019 inledde Språnget Media ett utvecklingsarbete för att göra verksamheten mer attraktiv och utveckla nya sätt att arbeta kring deltagarnas kunskaper och delaktighet. Arbetet har gett resultat, och brukarundersökningarna har blivit ett fortsatt verktyg för uppföljning i förändringsarbetet.

Ny undersökning testas

Ytterligare en brukarundersökning inom funktionshinderområdet genomförs som en pilot hösten 2022. Den vänder sig till vuxna personer inom funktionshinderområdet och fokuserar på deras kontakt med handläggare inom myndighetsutövningen.

Pilotundersökning om myndighetskontakten inom funktionshinderområdet

Ta del av resultatet i sin helhet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Kolada (nytt fönster)

Resultat från tidigare undersökningar

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR