Publicerad 3 juni 2021

Socialtjänst, brukarundersökningar

SKR stödjer medlemmarna att årligen genomföra brukarundersökningar. Undersökningar ger kunskap om hur brukare upplever kontakten med och stödet från socialtjänsten. Resultatet används för att utveckla verksamheten i dialog med brukare och personal.

Anmälan till 2021 års undersökningar är öppen. Fram till den 1 augusti är det möjligt att anmäla sig till brukarundersökningen med de frågor och användarstöd som ingår i grundpriset. Anmälan för tilläggstjänster som egna frågor och tillgänglighetsanpassningar har dock stängt. Undersökningsperioden är 1 september-31 oktober.

Undersökningen genomförs inom områdena funktionshinder, individ- och familjeomsorg samt placerade barn och unga. Privata aktörer kan anmäla sig till två av dessa brukarundersökningar: den inom funktionshinderområdet samt den till placerade barn och unga.

Mer information samt länk till anmälan, funktionshinder

Mer information samt länk till anmälan, individ- och familjeomsorg

Mer information samt länk till anmälan, placerade barn och unga

Fördelar med att delta i nationella brukarundersökningar

Videon innehåller infografik som beskriver varför brukarundersökningar är viktiga för en kunskapsbaserad socialtjänst, nyttan med SKR:s nationella undersökningstjänst samt resultat från tidigare år.

Fyra av fem kommuner har deltagit i någon av SKR:s brukarundersökningar de senaste tre åren och vi välkomnar fler. Fördelar med att delta i nationella brukarundersökningar, i jämförelse med att göra egna lokala, är att kunna jämföra sig med andra för att se hur era verksamheter ligger till. I SKR:s nationella brukarundersökningar ingår olika stöd för att underlätta genomförandet, bland annat uppstartsmöten, resultatseminarier och informationsmaterial.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset