Publicerad 8 april 2021

Tidigare Öppna jämförelser företagsklimat

Öppna jämförelser företagsklimat har tidigare genomförts: 2010, 2012, 2014, 2016, 2017 och 2018.

Det år som tidigare angetts för undersökningen har varit det år då resultaten offentliggjorts, dvs. när rapporten publicerats. Från och med 2016 års Öppna jämförelser Företagsklimat avser årtalet i rapportnamnet samma år som myndighetsutövningen utförts.

56 kommuner genomförde undersökningen löpande även under år 2015. Resultaten offentliggjordes under våren 2016, men någon nationell rapport togs inte fram och undersökningen fick detta år inte status som en Öppen jämförelse.

Undersökningen genomförs löpande från och med 2015. En Öppna jämförelser Företagsklimat kommer framöver att offentliggöras i april varje år.

År 2018 (2018 års ärenden)

Undersökningen sker i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA). SKR publicerade för 2018 inte någon rapport med resultat från undersökningen. Resultaten presenteras nedan i tabeller tillsammans med SKR:s kommentarer.

Öppna jämförelser: företagsklimat 2018, tabeller (PDF)

Rankningslista län för län (Excel)

SKR:s kommentarer till resultaten (PDF)

År 2017 (2017 års ärenden)

Rapporten Öppna jämförelser: Företagsklimat 2017

År 2016 (2016 års ärenden)

Rapporten Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016

År 2015 (2014 års ärenden)

Rapporten Öppna jämförelser - Företagsklimat 2015

År 2013 (2012 års ärenden)

Rapporten Öppna jämförelser – Företagsklimat 2013

År 2011 (2010 års ärenden)

Rapporten Öppna jämförelser – Företagsklimat 2011

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset