Publicerad 21 april 2021

Tidigare Öppna jämförelser företagsklimat

Öppna jämförelser företagsklimat har tidigare genomförts åren 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018 och 2019.

Öppna jämförelser Företagsklimat offentliggörs i april varje år.

Här hittar du rapporter och resultat från och med 2016. Äldre rapporter finns i SKR:s webbutik.

SKR:s webbutik

År 2019 (2019 års ärenden)

Undersökningen redovisade resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen gjordes i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA). SKR publicerade för 2019 inte någon rapport med resultat från undersökningen. Resultaten presenteras nedan i tabeller, tillsammans med SKR:s kommentarer.

Öppna jämförelser: företagsklimat 2019, tabeller 1-16 (PDF) Pdf, 427 kB.

Öppna jämförelser: företagsklimat 2019, SKR:s kommentarer till resultaten (PDF) Pdf, 213 kB.

År 2018 (2018 års ärenden)

Öppna jämförelser: företagsklimat 2018, tabeller (PDF) Pdf, 403 kB.

SKR:s kommentarer till resultaten (PDF) Pdf, 377 kB.

År 2017 (2017 års ärenden)

Rapporten Öppna jämförelser: Företagsklimat 2017

År 2016 (2016 års ärenden)

Rapporten Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016

Informationsansvarig

  • Jan Torége
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset