Publicerad 18 juni 2024

Kunskapsstöd hud- och könssjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för hud- och könssjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Kunskapsstöd för hud- och könssjukdomar hittar du under kunskapsstöd för hud och kön på 1177 för vårdpersonal.

Hud och kön, 1177 för vårdpersonal

Svårläkta sår

Vårdförlopp svårläkta sår, 1177 för vårdpersonal

Vårdprogram svårläkta sår, 1177 för vårdpersonal (PDF)

Stödmaterial vårdförlopp och vårdprogram svårläkta sår

Gapanalys och samlat införande av vårdförlopp för sår

Material är framtaget i form av stöd för gapanalyser och samlat införande av fyra vårdförlopp som berör patienter som har eller riskerar att utveckla svårläkta sår.

Stöd för samlat införande av vårdförlopp för sår

Patientutbildning svårläkta sår

”Stöd till dig med svårläkt sår” finns på tjänsten 1177 Stöd och behandling. Det finns en film som sammanfattar hur patientutbildningen fungerar och hur vårdgivare kan ansluta sig.

Stödmaterial patientutbildning svårläkta sår

Rapporter

Uppföljnings- och analysrapport

Rapporten beskriver uppföljnings- och förbättringsarbete inom insatsområdena för hud- och könssjukdomar.

Rapport om hud- och könssjukdomar på Vården i siffror

Covid-19

Hud- och könssjukdomar vid covid-19

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.