Publicerad 25 oktober 2022

Kunskapsstöd äldres hälsa och palliativ vård

Här hittar du information om kunskapsstöd för äldres hälsa och palliativ vård, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Covid-19

Äldres hälsa vid covid-19

Kognitiv svikt

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom.

Stödmaterial vårdförlopp kognitiv svikt

Sköra äldre

Proaktiv vård av sköra äldre i primärvård på skr.se

Workshop om sköra äldre

Den 29 september 2020 hölls en workshop om sköra äldre. Den arrangerades Nationellt programområde äldres hälsa, Nationellt programområde akut vård samt Socialstyrelsen. Du kan se workshoppen i efterhand.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.