Publicerad 21 februari 2022

Hud- och könssjukdomar vid covid-19

Vaccination och immundämpande behandling

Vägledning för vaccination av personer med kroniskt inflammatoriska sjukdomar som tar immunsuppressiva läkemedel, såsom biologiska läkemedel, JAK-hämmare, kortison och andra immundämpande läkemedel.

Avsändare

Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi

Vaccination och immundämpande behandling

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård