Publicerad 28 mars 2023

Kunskapsstöd patientsäkerhet

Här hittar du information om kunskapsstöd för patientsäkerhet, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Covid-19

Patientsäkerhet vid covid-19

Analysverktyg

I hela hälso- och sjukvården behövs ett utvecklat och mer proaktivt patientsäkerhetsarbete där alla nivåer tar hänsyn till och arbetar utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Nationell samverkansgrupp (NSG) patientsäkerhet har med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utvecklat ett verktyg för att, utifrån den nationella handlingsplanen, stödja utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet i de nationella programområdena (NPO).

Analysverktyg för nationella programområden

Verktyget består av två delar som används tillsammans; ett analysverktyg i Excel och ett genomförandestöd.

Analysverktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete (Excel, laddas ner som fil) Excel, 265 kB.

Genomförandestöd: Stärkt patientsäkerhetsarbete del 1 (PDF) Pdf, 712 kB.

Genomförandestöd: Stärkt patientsäkerhetsarbete del 2 (PDF) Pdf, 795 kB.

Presentation om NPO:s uppdrag kring patientsäkerhet (PTTX) Powerpoint, 523 kB.

Sammanställning av flera nulägesanalyser

Om verktyget har använts på flera ställen inom ett programområde, kan resultaten sammanställas med hjälp av ett verktyg i Excel:

Sammanställning av flera nulägesanalyser (Excel) Excel, 300 kB.

Analysverktyg för regioner och kommuner

För att bidra till ökad patientsäkerhet finns också motsvarande verktyg framtaget för regioner och kommuner att använda i sina verksamheter.

Analysverktyg patientsäkerhet

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.