Publicerad 29 februari 2024

Kunskapsstöd patientsäkerhet

Här hittar du information om kunskapsstöd för patientsäkerhet, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Analysverktyg för patientsäkerhetsarbete

För att stärka patientsäkerhetsarbetet finns ett analysverktyg för att identifiera utmaningar för en säker vård.

Analysverktyg för patientsäkerhet

Introduktion till patientsäkerhetsarbete

Introduktionen ger en beskrivning av aktuellt kunskapsläge om patientsäkerhet och ger exempel på hur det kan omsättas i arbete med vårdens processer.

Introduktion till patientsäkerhetsarbete

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år, vilka åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som nåtts.

Patientsäkerhetsberättelse

Covid-19

Patientsäkerhet vid covid-19

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.