Publicerad 25 oktober 2022

Kunskapsstöd hjärt- och kärlsjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för hjärt- och kärlsjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Färdiga kunskapsstöd, såsom vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer, finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Kunskapsstöd på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nedan hittar du stödmaterial till kunskapsstöden, till exempel presentationer, informationsfilmer och inspelningar av webbinarier.

Hjärtsvikt

Stödmaterial vårdförlopp hjärtsvikt – nydebuterad

Kritisk benischemi

Stödmaterial vårdförlopp kritisk benischemi

Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom

Stödmaterial riktlinje sekundärprevention, stöd till styrning och ledning (PDF) Pdf, 729 kB.

Venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår

Ett nationellt vårdprogram och ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöd, se länk ovan. Stödmaterial hittar du nedan.

Konsekvensbeskrivning vårdprogram och vårdförlopp venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår (PDF) Pdf, 333 kB.

Stödmaterial vårdförlopp venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.