Publicerad 19 augusti 2021

Kunskapsstöd hjärt- och kärlsjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för hjärt- och kärlsjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Färdiga vårdförlopp finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Här finns stödmaterial till vårdförloppen, såsom presentationer, informationsfilmer och inspelningar av webbinarier.

Alla vårdförlopp finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Information och stödmaterial till vårdförlopp

Vårdförlopp hjärtsvikt – nydebuterad

Vårdförlopp kritisk benischemi

Läs vidare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård