Publicerad 21 maj 2024

Kunskapsstöd rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Här hittar du information om kunskapsstöd för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Kunskapsstöd för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin som tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård finns på webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd:

Habilitering, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Rehabilitering, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Traumatisk hjärnskada, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete – generisk modell

Den generiska modellen finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöd, under rubriken Rehabilitering.

Rehabilitering, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete för klinisk verksamhet

Traumatisk hjärnskada

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för traumatisk hjärnskada finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöd, under rubriken Rehabilitering.

Rehabilitering, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial vårdförlopp traumatisk hjärnskada

Covid-19

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin vid covid-19, seminarier 2020

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.