Publicerad 17 januari 2022

Kunskapsstöd cancersjukdomar

Inom cancerområdet finns cirka 80 kunskapsstöd i form av vårdprogram, vårdförlopp och vägledningar.

Covid-19

Cancersjukdomar vid covid-19

Vårdprogram, vårdförlopp och vägledningar

Nationella vårdprogram bygger på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter.

Vägledningar kompletterar nationella vårdprogram med praktiska råd och anvisningar kring vissa tillstånd eller situationer. Formella vetenskapliga evidens kan saknas varför vägledningar ofta bygger på beprövad erfarenhet och konsensusrekommendationer.

Standardiserade vårdförlopp (SVF) beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke till start av första behandling. De bygger på det nationella vårdprogrammet för respektive diagnos.

Nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp och vägledningar inom cancersjukdomar finns samlade i Kunskapsbanken.

Kunskapsbanken, Regionala cancercentrum

Övriga kunskapsstöd

Utöver kunskapsstöden i Kunskapsbanken finns även kunskapsstöd i form av ett nationellt bibliotek med omkring 500 antitumorala läkemedelsregimer. Dessa finns i RCC:s nationella regimbibliotek.

Regimbiblioteket, Regionala cancercentrum

Läs vidare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård