Publicerad 25 oktober 2022

Kunskapsstöd levnadsvanor

Här hittar du information om kunskapsstöd inom området levnadsvanor, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Levnadsvanor

Ett nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor är framtaget.

Det färdiga vårdprogrammet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Där finns även fyra kortversioner i form av bilagor till vårdprogrammet. Bilagorna rör mat, alkohol, tobak och fysisk aktivitet.

Vårdprogram på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Konsekvensbeskrivning vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling (PDF) Pdf, 249 kB.

Presentation vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling (PPT) Powerpoint, 3 MB.

Webbinarium om vårdprogram levnadsvanor

I januari 2022 hölls ett webbinarium om nationellt vårdprogram för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Vid fyra tillfällen i april och maj 2022 hölls även webbinarier om de olika delarna i vårdprogrammet. Du kan se alla webbinarierna i efterhand här nedan.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Webbinariet hölls den 19 januari 2022.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – barn och unga

Webbinariet hölls den 26 april 2022.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – tobak och alkohol

Webbinariet hölls den 27 april 2022.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – inför operation

Webbinariet hölls den 28 april 2022.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – mat och fysisk aktivitet

Webbinariet hölls den 5 maj 2022.

Riktade hälsosamtal

Riktade hälsosamtal har genomförts sedan mitten av 1980-talet, då några svenska landsting började att bjuda in personer i medelåldern till återkommande hälsoundersökningar och hälsosamtal. Syftet var att minska förekomsten av hjärtinfarkter, stroke och diabetes typ 2. Effekten av dessa hälsosamtal har utvärderats i en rapport.

Svenska modellen för riktade hälsosamtal, rapport (PDF) Pdf, 690 kB.

Webbinarium om riktade hälsosamtal

Webbinariet hölls den 16 september 2022.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård