Publicerad 19 juni 2024

Kunskapsstöd levnadsvanor

Här hittar du information om kunskapsstöd inom området levnadsvanor, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Kunskapsstöd för infektionssjukdomar hittar du under kunskapsstöd för levnadsvanor på 1177 för vårdpersonal.

Levnadsvanor, 1177 för vårdpersonal

Dokumentation av levnadsvanor

Vägledning för enhetlig dokumentation av en persons levandsvanor

Levnadsvanor, generisk modell

Generisk modell för levnadsvanor

Levnadsvanor, vårdprogram

Stödmaterial vårdprogram levnadsvanor

Riktade hälsosamtal

Riktade hälsosamtal har genomförts sedan mitten av 1980-talet, då några svenska landsting började att bjuda in personer i medelåldern till återkommande hälsoundersökningar och hälsosamtal. Syftet var att minska förekomsten av hjärtinfarkter, stroke och diabetes typ 2. Effekten av dessa hälsosamtal har utvärderats i en rapport.

Svenska modellen för riktade hälsosamtal, rapport (PDF) Pdf, 690 kB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.