Publicerad 5 juli 2022

Kunskapsstöd läkemedel och medicinteknik

Här hittar du information om kunskapsstöd för läkemedel och medicinteknik, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Rekommendationer nya läkemedel

Rekommendationer om nya läkemedel samt information som rör regionernas samverkansmodell för läkemedel, exempelvis horizon scanning, gemensamma avtal och uppföljning av nya läkemedel. Avsändare är rådet för nya terapier (NT-rådet), som rapporterar till Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik.

Rekommendationer om nya läkemedel

Rekommendationer ny medicinteknik

Rekommendationer om användning av ny medicinteknik, samt annan information som rör regionernas samverkansmodell för medicinteknik. Avsändare är Rådet för medicintekniska produkter (MTP-rådet), som rapporterar till Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik.

Rekommendationer om ny medicinteknik

Läkemedelsdomänen

Läkemedelsdomänen, även kallad kunskapsdomänen för läkemedelsinformation, är en databas med information om läkemedel från olika perspektiv. Informationen kan användas i verksamhetsutveckling, upphandlingar och design av systemlösningar.

Läkemedelsdomänen

Läkemedelskommittéer

Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (LOK) bistår Nationella programområden (NPO) genom att värdera terapirelaterade läkemedelsfrågor och ge annat läkemedelsrelaterat stöd.

Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (LOK)

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård