Publicerad 20 november 2023

Kunskapsstöd perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Här hittar du information om kunskapsstöd för perioperativ vård, intensivvård och transplantation, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Intermediärvård

En vägledning för organisation och kompetens inom intermediärvård är framtagen.

Vägledning intermediärvård (PDF) Pdf, 355 kB.

Konsekvensbeskrivning vägledning intermediärvård (PDF) Pdf, 197 kB.

Uppföljning efter intensivvård

En riktlinje för för uppföljning av vuxna patienter som har vårdats på intensivvårdsavdelning är framtagen. Syftet är att möta patientens behov, följa bästa tillgängliga kunskap och säkerställa att patienten får adekvat hjälp med problem och restsymtom.

Riktlinjen på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Konsekvensanalys uppföljning efter intensivvård (PDF) Pdf, 842 kB.

Covid-19

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation vid covid-19

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.