Publicerad 10 april 2024

Kunskapsstöd primärvård

Här hittar du information om kunskapsstöd för primärvård.

Rekommendationer primärvård

Rekommendationer till primärvården finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Covid-19

Primärvård vid covid-19

Databaserad beskrivning av primärvården

Rapporten beskriver att sammanhållen data för patientflöden i primärvården saknas. Förslag på förbättringar ges, som till exempel likartade registreringar.

Databaserad beskrivning av primärvården (PDF) Pdf, 632 kB.

Proaktiv vård av sköra äldre

Primärvården är viktig för att sköra äldre ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv utan att behöva vistas på sjukhus i onödan. Kunskap och erfarenhet finns om hur skörhet kan förebyggas. Stödmaterialet innehåller stöd för att identifiera, bedöma, planera och följa upp patienter som riskerar att utveckla skörhet.

Proaktiv vård av sköra äldre, stödmaterial på skr.se

Samverkande hälso- och sjukvård i hemmet

Primärvårdens samverkande hälso- och sjukvård i hemmet

Över- och underdiagnostik och -behandling

Kunskapsstöd och stödmaterial för över- och underdiagnostik och -behandling

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.