Publicerad 8 augusti 2023

Kunskapsstöd öron-, näs- och halssjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för öron- näsa, halssjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Kunskapsstöd för öron-, näs- och halssjukdomar hittar du under kunskapsstöd för öron, näsa och hals på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Öron, näsa och hals, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nedan hittar du stödmaterial till kunskapsstöden, till exempel presentationer, informationsfilmer och seminarier.

Grav hörselnedsättning

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för grav hörselnedsättning hittar du under kunskapsstöd för öron, näsa och hals på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Öron, näsa och hals, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial vårdförlopp grav hörselnedsättning

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn hittar du under kunskapsstöd för öron, näsa och hals på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Öron, näsa och hals, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial vårdförlopp obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn

Tonsillektomi

Vårdriktlinje för kall teknik vid tonsillektomi hittar du under kunskapsstöd för öron, näsa och hals på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Öron, näsa och hals, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial vårdriktlinje tonsillektomi

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.