Publicerad 18 juni 2024

Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom, vårdriktlinje

Här finns stödmaterial till vårdriktlinje för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.