Publicerad 8 maj 2024

Öppna jämförelser: Företagsklimat 2023

Företagare är fortsatt nöjda med kommuners service och effektivitet vad gäller myndighetsutövning. Det visar Öppna jämförelser företagsklimat 2023.

Rapport Öppna jämförelser: Företagsklimat 2023

Resultatet i SKR:s Öppna jämförelser: Företagsklimat har stabiliserats sedan förra året, med ett snittindex på 75. Allt fler kommuner får mycket höga betyg, men samtidigt har spridningen av resultaten ökat något. Sedan starten år 2010 har NKI ökat med 9 enheter.

För området upphandling har betyget (nöjd-upphandlings-index) sedan förra året ökat med en enhet, från NUI 64 till 65.

Öppna jämförelser företagsklimat redovisar resultat från Insikt, en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen sker i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och genomförs nu för elfte gången sedan starten 2010.

Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service och effektivitet inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sedan år 2020 har ytterligare ett område tillkommit: upphandling. Resultaten för detta område redovisas dock separat från den övriga undersökningen.

Om resultaten

Resultaten presenteras i en rapport från SKR som omfattar en analys av resultaten samt nyckeltalen för samtliga deltagande kommuner. Det går också att ta del av resultaten i undersökningens webbportal (kräver lösenord) samt i SKR:s databas Kolada (endast nyckeltalen).

Ta del av resultaten i undersökningens webbportal Insikt OBS: Kräver lösenord (nytt fönster)

Hitta din kommuns resultat i Kolada (nytt fönster)

Filmad presentation av de viktigaste resultaten 2023

Filmen tar upp de viktigaste resultaten från Öppna jämförelser: Företagsklimat 2023 samt besvarar några av de frågor som SKR brukar få i anslutning till offentliggörandet av undersökningen. Den är drygt 20 minuter lång.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs bland företagare som har haft ett ärende inom ett eller flera av ovan nämnda myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Enkäten för upphandling följer samma struktur men frågorna skiljer sig där en del från den ordinarie mätningen.

I enkäterna ger också företagarna en helhetsbedömning av sitt ärendes hantering. Det är denna helhetsbedömning som ligger till grund för måtten ”nöjd-kund-index” (NKI) respektive ”nöjd-upphandlings-index” (NUI).

213 kommuner och 14 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i NKI-mätningen 2022. 105 kommuner och en kommunal inköpssamverkan deltog i NUI-mätningen för upphandling. Svarsfrekvensen blev 51 procent får såväl NKI- som NUI-mätningen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jan Torége
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.