Publicerad 26 november 2021

Öppna jämförelser: grundskola 2021

I Öppna jämförelser - Grundskola kan du jämföra nyckeltal om studieresultat på kommunnivå.

De senaste åren har flera förändringar gjorts i syfte att ge kommunerna ett lättillgängligt stöd för analys och utveckling. Nu tar vi ännu ett steg på den vägen. Den senaste förändringen av ÖJ var lanseringen av de så kallade kommunrapporterna. I dessa kan varje kommuns resultat jämföras med resultaten i regionen och riket.

Kommunrapporter med ett urval av centrala nyckeltal

De kommunspecifika rapporterna innehåller ett urval av centrala nyckeltal ur Öppna jämförelser: grundskola. Rapporterna kan användas som ett underlag i det fortsatta analysarbetet av den egna verksamheten.

Kommunspecifika rapporter (nytt fönster)

Eftersom de nationella resultaten nu finns i dessa rapporter, har vi beslutat att de övergripande huvudrapporterna ska utgå. Vi fortsätter i stället att satsa på att utveckla kommunrapporterna. Alla data, som exempelvis modellberäknade värden, hittas som vanligt i databasen Kolada.

Hitta din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser grundskola finns i verktyget Jämföraren i databasen Kolada.

Hitta din kommuns resultat i Kolada (nytt fönster)

Tillsammans med RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser, har vi gjort det enklare att hitta kommunens resultat, jämföra sig med andra och se utvecklingen över tid. Flertalet nyckeltal kan också brytas ner på skolenhetsnivå.

Vägledning till hur du använder Jämföraren

Snabbguide för uppföljning och analys

Snabbguiden visar hur du kan använda Öppna jämförelser som ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Med snabbguiden som stöd kan kommuner analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Snabbguide: Analysera skolresultat

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Stefan Melén
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset