Publicerad 7 april 2021

Öppna jämförelser: grundskola 2020

I Öppna jämförelser: grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.

Öppna jämförelser: grundskola 2020

Skolans resultat beskrivs utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9, nationella prov i årskurs 3 och resurserna utifrån nyckeltal om kostnader och personal. Rapporten presenterar resultat för ett urval av nyckeltalen, där statistiken huvudsakligen bygger på uppgifter för läsåret 2019/20.

Hitta din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser grundskola finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada.

Hitta din kommuns resultat i Kolada (nytt fönster)

Tillsammans med RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser, har vi gjort det enklare att hitta kommunens resultat, jämföra sig med andra och se utvecklingen över tid. Flertalet nyckeltal kan också brytas ner på skolenhetsnivå.

Vägledning till hur du använder Jämföraren

Kommunrapporter med ett urval av centrala nyckeltal

De kommunspecifika rapporterna innehåller ett urval av centrala nyckeltal ur Öppna jämförelser: grundskola. Rapporterna kan användas som ett underlag i det fortsatta analysarbetet av den egna verksamheten.

Kommunspecifika rapporter

Snabbguide för uppföljning och analys

Snabbguiden visar hur du kan använda Öppna jämförelser som ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Med snabbguiden som stöd kan kommuner analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Snabbguide: Analysera skolresultat

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Stefan Melén
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset